Forretningsbetingelser, forsikring og vejledning

Betaling/Forsikring:

 1. Timepris udførelse: Betaling kontant på dagen for opgavens udførelse, minimum 2 timer/opgave
 2. Fastprisflytteaftale: Bankoverførsel forudbetalt senest 3 bankdage før flyttedato eller kontant på dagen.
 3. Du får altid regning og kvittering med CVR-nr.
 4. Forsikring Tryg Gjensidige – Ved opbevaring: egen indboforsikring, husk at melde adresseændring til eget forsikringsselskab.

Betingelser/Vejledning:

 1. Store møbler, skabe, sofaer, borde og lign. skal være adskilt
 2. Diverse el, lamper, TV, radio, hårde hvidevarer skal være afmonteret
 3. Alt der er muligt at nedpakke i flyttekasser skal nedpakkes heri – flyttekasser skal være helt fyldte (gerne tøj i toppen). Vores tilbud om fast pris ved flytning omhandler det aftalte antal flyttekasser, hvorfor flere flyttekasser end aftalt, kan medføre tillæg til den tilbudte faste pris – i øvrigt se pkt. 8. og 9.
 4. Hvis helt eller delvis egne kasser anvendes skal de være helt fyldte og mulige at stable – i øvrigt se pkt. 7. og 9.
 5. Flyttekasser stables /samles centralt på fra-flytteradressen – leveres centralt, her kan andet selvfølgelig aftales
 6. Vægt flyttekasser: Max 18 kg pr. kasse
 7. Ved leje af flyttekasser: 2 ugers lejetid fra flyttedato, hvorefter RFF fakturerer manglende kasser med kr. 18,-/stk.
 8. Møbleringsgrad: Skal oplyses – Let / Normalt / Tæt
 9. Hvis der forefindes: Kælderrum, garage, udhus og skur – dette skal oplyses
 10. Særlige tunge møbler skal oplyses inden opgaven
 11. Særlige skrøbelige / værdifulde møbler / genstande skal oplyses inden opgaven – enhedspris over kr. 44.600,00
 12. Værdifulde/skrøbelige genstande/møbler skal være forsvarligt emballeret
 13. Vi fralægger os ansvaret for skader på møbler/genstande, der ikke er forsvarligt emballeret
 14. Møbler/genstande, der håndteres helt/delvist af kunden selv omfattes ikke af vor forsikring
 15. GULVE: Sårbart/skrøbeligt gulv skal være afdækket således skader herpå undgås – filt, pap eller lign.
 16. Påstand om skade skal ske til os samme dag som opgaven udføres
 17. Adgangsforhold:
  A. Parkeringsforhold – ved etageejendom, der skal foretages afmærkning til flytte-biler
  B. Nybyggeri – der skal være farbart
  C. Snerydning – der skal være farbart
 18. Opbevaring: Vi henviser til gældende praksis på området og forretningsbetingelser hos BOXIT
 19. Færge, Broafgifter, Vejskatter – Hvis det ikke særskilt er aftalt, betales dette altid af kunden
 20. Skriftelig specificeret tilbud og flytteaftale på mail
 21. SMS reminder fra os ca. 1 uge før opgaven
 22. Aflysning af flytning af kunde:
  A. Indtil 8 dage før aftalt flytning koster kr. 3.800 incl. moms
  B. 3 – 7 dage før aftalt flytning koster 30% af total-flytteprisen incl. moms
  C. Mindre end 3 dage før aftalt flytning koster 60% af total-flytteprisen incl. moms

Ved indgåelse af flytteaftale accepteres ovenstående betingelser